ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි – කේ. සිවාජීලිංගම්

ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි - කේ. සිවාජීලිංගම්

ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි - කේ. සිවාජීලිංගම්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමයක් හා නිදහසක් ස්ථාපිත වන්නේ ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබාදීම තුළින් පමණක් බව උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රි කේ. සිවාජීලිංගම් මහතා පැවසීය.

කවර පීඩාකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වුවත් 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ජාතික ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් පිළි ගැනීමට දෙමළ ජනතාවට සුදානම් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවු බව කියන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර හමුවේ යුක්තිය ඉටු කර ගැනීමට ඉන්දියාව අපට සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි.

ජාතික ගැටලුවට ස්වය තීරණ අයිතිය සහිත දේශපාලන විසඳුමක් ලබාදීම ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමයත් නිදහසත් ස්ථාපිත කිරීමට ඇති එකම මාර්ගය බව පෙන්වා දිය යුතුයි. එසේ නොමැතිව වෙනත් මාර්ග වල ගමන් කිරීම කළ නොහැකියි.

ශ්‍රි ලංකාවේ ජීවත් වන දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන විසඳුම වෙනුවෙන් සහයෝගය ලබා දෙන මෙන් ඉන්දියාවේ ජීවත් වන කෝටි 08 ක් වන දෙමළ ජනතාවගෙන් ඉතා නිහතමානීව ඉල්ලා සිටිනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *