මිලදීගැනීමට අනුමැතිය නොලැබීමෙන් වසර 7ක් ධාවනයට යොදවා නොමැති පාසල් බස් රථ 80ක් ධාවනයට

මිලදීගැනීමට අනුමැතිය නොලැබීමෙන් වසර 7ක් ධාවනයට යොදවා නොමැති පාසල් බස් රථ 80ක් ධාවනයට

මිලදීගැනීමට අනුමැතිය නොලැබීමෙන් වසර 7ක් ධාවනයට යොදවා නොමැති පාසල් බස් රථ 80ක් ධාවනයට

රාජ්‍ය අයිතිය සහිත සමාගමක් වන ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම පාසල් සිසුන් ප්‍රවාහනය සඳහා විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරන ලද බස් රථ 80ක් වසර 7 කට පෙර ආනයනය කළද ඒවා මිලදීගැනීමට අනුමැතිය නොලැබීමෙන් වසර හතක් තිස්සේ ධාවනයට යොදවා නොමැති බවත් ඒවා හැකි ඉක්මනින් ධාවනයට යෙදවීමට කටයුතු කරන බවත් ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

මිලදී ගැනීමේ තාක්ෂණික කමිටුවේ අනුමැතිය නොලැබීම හේතුවෙන් තවමත් එම සමාගමේ පනාගොඩ කර්මාන්තශාලා සංකීර්ණයේ ගාල් කර ඇති මෙම බස් රථ ධාවනයේ යෙදවීමට කැබිනට් අනුමැතියද ලබාගත් බව කී අමාත්‍යවරයා බස්රථ වල වර්තමාන වෙළෙඳපොළ වටිනාකමින් අඩකට මෙම බස් රථ ලබා දීමට සමාගම එකඟතාවයද පළකර ඇති බවද සඳහන් කළේය.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා හෝමාගම පනාගොඩ පිහිටි අශෝක් ලේලන්ඞ් සමාගමේ මෙරට කර්මාන්ත ශාලාව (07) නිරීක්ෂණය කිරිමෙන් පසුව එසේ පැවසීය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා, ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *