යළි සංවාදයක් ආරම්භ කරන ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සුදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සුදානම්

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාව සමඟ එකඟතාවකට පැමිණීම සඳහා යළි සංවාදයක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බෲවර් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රධානී මසාහිරෝ නොසාකි පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින වර්ධනයන් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවයි.

“මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ තාක්ෂණික සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යාමට අපි සැලසුම් කරන අතරම, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය දක්වන වැඩසටහනක් පිළිබඳ අපගේ සංවාදය නැවත ආරම්භ කිරීමට ඉඩ සලසන වත්මන් තත්වය විසඳා ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු,” ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සදහන් කරයි.

පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් ජනතාවට, විශේෂයෙන් දිළිඳු සහ අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම්වලට ඇති වන බලපෑම පිළිබඳව තමන් දැඩි පසුවන බවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රකාශ කරනු ලබයි.

IMFහි ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව, මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දැක්වීමට කැපවීම යළිත් තහවුරු කරන බවත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වැඩිදුරටත් සදහන් කරනු ලැබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *