මේ අර්බුද අස්සෙත් රාජපක්ෂලා හොරකම් කරනවා! – හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී, නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ

වත්මන් අර්බුදය තුල ද රාජපක්ෂ පවුල සොරකමෙහි නිරත වී සටින බවට, හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *