රාජපක්ෂ බලය පිහිටිලා තියෙන්නෙ ලිංගික හීනතාවයක

රටෙහි වර්තමාන අරගලය පිළිබඳව, චින්තන ධර්මදාස මහතා විසින් SL VLOG යූටියුබ් නාලිකාවෙහි වැඩසටහනට එක්වූ අවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලි විෂ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත්කරන ලදී

එම වීඩියෝව පහතින්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *