රාජපක්ෂ බලය පිහිටිලා තියෙන්නෙ ලිංගික හීනතාවයක

රටෙහි වර්තමාන අරගලය පිළිබඳව, චින්තන ධර්මදාස මහතා විසින් SL VLOG යූටියුබ් නාලිකාවෙහි වැඩසටහනට එක්වූ අවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලි විෂ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත්කරන ලදී

එම වීඩියෝව පහතින්

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *