හංගේරියාවේ අගමැති ලෙස වික්ටර් ඕර්බන් නැවතත් තේරී පත්වෙයි

හංගේරියාවේ අගමැති ලෙස වික්ටර් ඕර්බන් නැවතත් තේරී පත්වෙයි

හංගේරියාවේ අගමැති ලෙස වික්ටර් ඕර්බන් නැවතත් තේරී පත්වෙයි

හංගේරියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සදහා එරට අග්‍රාමාත්‍ය වික්ටර් ඕර්බන් නැවත වරක් තේරී පත්වුණා.

(03) එරට පැවති මහ මැතිවරණයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පාලක පක්ෂයට 53% ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිව තිබෙනවා. විපක්ෂයට හිමිව ඇත්තේ 35%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් පමණයි. 2010 වසරේ සිට වික්ටර් ඕර්බන් හංගේරියාගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය දරණ අතර මෙවර ඔහු ධුරය සදහා තේරී පත්වුණේ 4වන වරටයි.

ජයග්‍රහණයෙන් පසු ජනතාව අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන්කර සිටියේ තමන්ට විරුද්ධවාදීන් ලෙස සිටියේ කණ්ඩායම් කිහිපයක් පමණක් බවත් ඒ අතරට යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා ද අයත්වන බවයි. කෙසේ වුවද යුක්රේන සරණාගතයින්ට ඇතුළුවීම සදහා හංගේරියාව ඉඩ ලබාදී තිබෙනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *