පුටින් යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළහොත්, පෞද්ගලිකව ඔහුට විරුද්ධව සම්බාධක පැනැවීමට මා සූදානම් – බයිඩන්

පුටින් යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළහොත්, පෞද්ගලිකව ඔහුට විරුද්ධව සම්බාධක පැනැවීමට මා සූදානම් - බයිඩන්

පුටින් යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළහොත්, පෞද්ගලිකව ඔහුට විරුද්ධව සම්බාධක පැනැවීමට මා සූදානම් - බයිඩන්

රුසියාව, යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළහොත්, රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පුටින්ට එරෙහිව ද සම්බාධක පැනැවීමට තමන් පසුබට නොවන බව ඇමෙරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් කියයි.

‘රුසියන් ජනාධිපති පුටින් යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළහොත්, පෞද්ගලිකව ඔහුට විරුද්ධව සම්බාධක පැනැවීමක් කරන්න මා සූදානම්’ යැයි ඇමෙරිකන් ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් පැවැසුවේ මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමිනි.

ඊට අමතරව, රුසියාව, යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළහොත්, එය ජගත් දේශපාලනයේ මහා අවුල් ජාලයක් නිර්මාණය කරනු ඇතැයි ද ඇමෙරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *