දේශපාලන විසදුමක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉන්දීය රජයට ලිපියක්

දේශපාලන විසදුමක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉන්දීය රජයට ලිපියක්

දේශපාලන විසදුමක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉන්දීය රජයට ලිපියක්

දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලුවලට දේශපාලන විසදුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්දීය රජයේ සහය ලබා ගැනීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුලු පක්ෂ කිහිපයක් තීරණය කර ඇත.

එම කරුණු ඇතුළත් ලිපියක් (18) ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත භාර දෙන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් සඳහන් කළේය.

මෙම ලිපියෙහි 13වන ව්‍යවස්ථාව ඉක්මවා ගිය බලතල ලබාගැනීමට සහාය වන ලෙස ඉල්ලා ඇති බවද සදහන්ය.

– mawrata

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *