“වාඩිවෙයං හරකා තප්පුලන්න එපා” SF ගෙන් විමල්ට පාර්ලිමේන්තුවේදී දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්

පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයට සහබාගී වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ විශ්ලේෂණ කාලයට විමල් වීරවංශ මහතා විසින් බාධා කිරීම නිසා ” වාඩිවෙයං හරකා තප්පුලන්න එපා” යනුවෙන් සරත් ෆොන්සේකා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ඔහුගේ එම වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *