රහසින්ම රසායනික පොහොර ගෙන්වන්න යහළුවන්ට අවසර දීලා – වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස

තහනම තිබියදී රසායනික පොහොර පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 10,000 ආනයනය කර ඇති බවට, වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා ඊයේ දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත

එම වීඩියෝව පහතින්

https://www.youtube.com/watch?v=eP5JUqfhMEM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *