100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

පෝර්ට් සිටියට වෙනම පාලනයක්

කොළඹ නගර මධ්‍යයේ විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ලෙස හෙක්ටයාර් 446.6153 කින් යුතු කොළඹ වරාය නගරයේ භූමිය සංවර්ධනය කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පූර්ණ බලැති පංච පුද්ගල කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කොමිසම පිහිටුවීම සඳහා රජය තීරණයකට එළඹ තිබේ.

මෙම විශේෂ ආර්ථික කලාපයේ (SEZ) ව්‍යාපාරික ආයතන සඳහා ඕනෑම ලියාපදිංචි කිරීමක්, බලපත්‍රයක්, අවසරයක් හෝ අනුමැතියක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කොමිසම තනි කවුළු ආයෝජන පහසුකම් සපයන්නෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිතය. මේ සතිය මුලදී කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු ගැසට් කරන ලද පනත් කෙටුම්පතකට අනුව, කොළඹ වරාය නගරය තුළ සහ ඉන් පිටත ව්‍යාපාරික කටයුතුවල යෙදීමට කොමිෂන් සභාව විසින් බලය පවරනු ලැබූ පුද්ගලයින්ට පමණක් අවසර ලැබේ.

මෙම කොමිසම ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද සභාපතිවරයකු ඇතුළු සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

මෙම විශේෂ ආර්ථික කලාපයේ (SEZ) හි ආයෝජනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන සෑම ව්‍යාපෘති සමාගමක්ම කොමිසමේ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 400 ක් පරිත්‍යාග කළ යුතු අතර එය “කොළඹ වරාය නගරයේ ප්‍රවර්ධන වියදම් ඇතුළුව කොමිෂන් සභාවේ මූලික සැකසුම් හා මෙහෙයුම් වියදම් පියවීමට කොමිසම භාවිතා කරනු ඇත.

සම්මුතිය, මැදිහත්වීම, විනිශ්චය, බේරුම්කරණය සහ වෙනත් විකල්ප ආරවුල් විසඳීමේ සේවාවන් සැපයීම සඳහා කොමිසම කොළඹ වරාය නගරය තුළ ජාත්‍යන්තර වාණිජ ආරවුල් විසඳීමේ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවනු ඇත.

කොළඹ වරාය නගරයේ අධිකාරිය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමේදී පැන නඟින සිවිල් හා වාණිජමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් නඩු විභාග කිරීමට එම අධිකරණය විසින් ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු බව දක්වා තිබේ.

අන්තර්වාර පියවරක් ලෙස, පනත බලාත්මක වූ දින සිට වසර පහක් සඳහා කොළඹ වරාය නගරයේ අධිකාරියෙන් පිටත ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානයක සිට බලයලත් පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාපාර කටයුතුවල යෙදීමට කොමිසමට අවසර දිය හැකිය. “එවැනි ව්‍යාපාර සඳහා වසර පහක කාලයකට සියලු විශේෂ වරප්‍රසාද සඳහා හිමිකම් ඇත.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (UDA) විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඕනෑම මාරුවීමක්, බද්දක් හෝ ගිවිසුමක් කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ලියකියවිලි ලෙස සලකනු ලබන අතර එය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) විසින් අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් සඳහා ද අදාළ වේ.

මෙම නව පනතට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් අනුමත කල පනත් හතකට අදාළ නෛතික තත්වයන් වරාය නගරයට අදාළ බූමියට බලනොපානු ලබයි. ඒ අතර 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනත, මහ නගර සභා පනත (252 වන පරිච්ඡේදය) සහ 1978 අංක 4 දරණ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල පනත වේ.

ජනාධිපති ගෝඨභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ කැබිනට් සංදේශයක් පසුගිය අඟහරුවාදා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. මෙම පනත ළඟදීම පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත යටතේ නියෝගයක් නිකුත් කරමින් වරාය නගරය තුළ නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ආයතනික ආදායම් බදු, ලාභාංශ බද්ද, රඳවා ගැනීමේ බද්ද, පුද්ගලික ආදායම් බදු, අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) සඳහා වසර අටක් සඳහා බදු නිදහස් කිරීමක් ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed