100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ඉන්දීය ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 23 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ඉන්දීය ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 23 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ඉන්දීය ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 23 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 70 වන සංවත්සර සැමරුමට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ගුවන් යානා 23 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බව හෙළිවේ.

සාරං (ගුවන් යානා) ගුවන් ප්‍රදර්ශන ප්‍රහාරක ගුවන් යානා, තේජාස් පුහුණුව සහ ටෝනියර් නාවික මුර සංචාර ගුවන් යානා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනවිත් තිබේ.

මෙම ඓතිහාසික සිදුවීම සැමරීම සඳහා ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලය ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේදී 2021 මාර්තු මස 03 දා සිට 05 දා දක්වා ගාලු මුවදොර හි ගුවන් යානා ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කර ඇත.

ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති සියලුම ඉන්දියානු ගුවන් යානා ඉන්දියානු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශයේ දේශීය තාක්ෂණික ශක්තිය සහ ඉන්දීය ආරක්ෂක අංශයේ නිෂ්පාදනවල විශ්වසනීයත්වය පිළිබිඹු කරන බව කියනු ලැබේ .

Ibctamil.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *