සිංහරාජයේ අක්කර 15ක් එනසාල් වගාවට එළි කරලා

සිංහරාජ වනාන්තරය හෙළිකර මාර්ගයක් හෝ ජලාශයක් ඉදි නොකරන බවට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතිඥාවක්

සිංහරාජ වනාන්තරය හෙළිකර මාර්ගයක් හෝ ජලාශයක් ඉදි නොකරන බවට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතිඥාවක්

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයට තොරතුරු ලැබෙයි

මේ පිළිබඳ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් “දිනමිණ“ කළ විමසුමේ දී ඒ මහතා කියා සිටියේ ,

වැසි වනාන්තර සුරැකීමේ සංවිධානය, අන්තර් ජාලය මඟින් (23) දින මේ සිද්ධිය පිළිබඳ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දුන්බවයි.

සිද්ධියට අදාළ වැවිලි සමාගම සිංහරාජ වැසි වනාන්තරයේ මායිම්වල ඇතුළත අක්කර 15ක පමණ භූමි භාගයක එළි කර එනසාල් වගා කිරීම සිදු කර ඇති බව අන්තර් ජාලය මඟින් එවූ ලිපියේ සඳහන් කර ඇති බව හෙතෙම කීවේය.

එසේ සිදු කර ඇත්නම් වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතේ 06 වැනි වගන්තිය, 07 වගන්තිය සහ 20 වැනි වගන්තිය යටතේ මේ සිද්ධියට අදාළව ඉතා ඉක්මනින් දැඩිපියවර ගන්නා බව ද හෙතෙම පැවසුවේ ය.

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වනජීවී නිලධාරීන් දැනුම් දුන්නද මේ ක්‍රියාකාරීන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාදයක් ඇති බවත් නමුත් මේ පිළිබඳ සොයාබලා කඩිනමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ලේකම්වරයා කියා සිටියේය.

– දිනමිණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *