හිවලුන් නිසා බොහෝ දෙනෙකුට ජලභීතිකා රෝගය ආසාදනය වේ…

හිවලුන් නිසා බොහෝ දෙනෙකුට ජලභීතිකා රෝගය ආසාදනය වේ...

හිවලුන් නිසා බොහෝ දෙනෙකුට ජලභීතිකා රෝගය ආසාදනය වේ...

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජලභීතිකා රෝගය ආසාදනය වූ හිවලුන් 5 දෙනෙකු සොයාගෙන ඇති බව වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

මිල්ලනිය, හොරණ, ඉංගිරිය සහ මදුරාවල ආදී ප්‍රදේශවල මෙම හිවලුන් හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙම හිවලුන්ගේ ප්‍රහාර හේතුවෙන් බොහෝ පුද්ගලයන්ට ජලභීතිකා රෝගය වැළඳී ඇති බව වාර්තා වී ඇත.

හිවලුන් විසින් දඩාවතේ යන සුනඛයන් සපා කෑමෙන් මෙම ජලභීතිකා රෝගය පැතිරෙයි. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය දින කිහිපය තුළ හිවලුන් විසින් ප්‍රහාර එල්ල කළ බොහෝ පුද්ගලයන්ට මෙම රෝගය වැළඳී තිබේ.

මෙම තත්ත්වය මත, ගාල්ල – උඩුගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යයාලයට අයත් මාපලගම සහ යට්ටලමත්ත ප්‍රදේශවල ජලභීතිකා රෝගයට ගොදුරු වූ දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *