The organization for Economic Co – operation and Development

ජාත්‍යන්තර බදු ගිවිසුමට අපි අත්සන් නොකරමු – ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් දැනුම් දීමක්

ජාත්‍යන්තර බදු ගිවිසුමට අත්සන් නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා රජය දැනුම් දී ඇත. ආර්ථික සහයෝගිතා හා සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානය (The...