LNG විදුලිබලාගාරයක්

LNG විදුලිබලාගාරයක් ඉදිකිරීමට මුතුරාජවෙල අක්කර 10ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට

මුතුරාජවෙල පිහිටි යුගදනවි බලාගාරයට යාබද අක්කර 10ක ඉඩම් කොටසක් මෙගාවොට් 300ක එල්.එන්.ජී බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදීමට අමාත්‍ය...