43 සේනාංකය

රනිල් මෙහෙයවන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පලවා හැරීම සඳහා පුළුල් බලවේගයක් ගොඩනගනවා – පාඨලී චම්පික රණවක

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව මෙහෙයවන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පලවා හැරීම සඳහා පුළුල් බලවේගයක් ගොඩනගන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය....