43වන සේනාංකය

43වන සේනාංකයෙන් නව දේශපාලන බලවේගයක්

සියලු දේශපාලන පක්‍ෂවල සහයෝගය ඇතිව ඉදිරියේදී නව දේශපාලන බලවේගයක් නිර්මාණය කරන බව 43වන සේනාංකයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක...

ජනපතිගේ ලිපියට ජාතික නිදහස් පෙරමුණෙන් සහ 43වන සේනාංකයෙන් ප්‍රතිචාර

සර්ව පාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක් සදහා එක්වන ලෙස සියලු පක්ෂවලට ආරාධනා කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යොමුකළ ලිපියට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ සහ...

You may have missed