හෙල්ල විසි කිරීම

2020 පැරාලිම්පික් හි රන් පදක්කම්ලාභී දිනේෂ්ට අගමැතිගෙන් නිවසක්

ටෝකියෝ නුවර පැවැති පැරාලිම්පික් 2020 තරඟාවලියේදී හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වෙන් නව ලෝක වාර්තාවක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක් දිනා දුන්...