හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය

කෝටි 200ට ආසන්න වටිනා හෙරොයින් සහ හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය සමග බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී

ශ්‍රි ලංකාවට දකුණ දෙසින් වු මුහුදු සීමාවේ දී රුපියල් කෝටි 200ට ආසන්න වටිනා හොරොයින් සහ හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග අත්අඩංගුවට...

හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමඟ විදේශීය සැකකරුවන් 03ක් තලෛයිමන්නාරම් මුහුදේදී නාවික හමුදා භාරයට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, තලෛයිමන්නාරම, වැලිපර ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ (05) සිදුකළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී, හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 92ක පමණ තොගයක්...