සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය

නිර්මාණාත්මක කලාවන්(Creative Arts) සඳහා වන ලොව ප්‍රථම e-commerce වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වයි

නිර්මාණාත්මක කලාවන්(Creative Arts) සඳහා වන ලොව ප්‍රථම e-commerce වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීම (16) සෞන්දර්‍ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයීය පණිභාරත රංග ශාලාවේදි පැවැත්විණ. esca.lk...

නවක හා දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පීන් දායක කර ගනිමින් “ආර්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා” චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක්

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම නිමිත්තෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත සංවිධානය කළ “ආර්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා” චිත්‍ර...