සෞදි අරාබිය

WTA සත්කාරකත්වය ඉදිරි වසර තුන සඳහා සෞදි අරාබියට

සෞදි අරාබිය ඉදිරි වසර තුන සඳහා කාන්තා ටෙනිස් සංගමයේ (WTA) අවසන් මහා තරගයට සත්කාරකත්වය සපයන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා....

විවිධ ව්‍යාපෘති 15කට අදාළව සෞදියෙන් ඩො. මි 425ක සංවර්ධන ණයක්

ජලය, බලශක්තිය, සෞඛ්‍ය, මාර්ග සහ අධ්‍යාපනය යන ක්ෂේත්‍රවල විවිධ ව්‍යාපෘති 15කට අදාළව ඩොලර් මිලියන 425කට ආසන්න සංවර්ධන ණයක් ලබා දීමට...

සුඩානයේ සටන් කරන කණ්ඩායම් දෙක ගිවිසුමකට අත්සන් කරයි

සුඩානයේ සටන් කරන කණ්ඩායම් දෙක සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය පවතින ප්‍රදේශවලට ආධාර කිරීමට ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති නමුත්...