සෙන්දිල් තොණ්ඩමන්

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නව නායකයා සෙන්දිල් තොණ්ඩමන්

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායකයා ලෙස ඌව පළාත් හිටපු අමාත්‍ය සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් පත්කර ඇතැයි එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග කියයි. ලංකා කම්කරු...

සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විග්නේෂ්වරන් අතර විශේෂ හමුවක්

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ උප සභාපති හා අග්‍රාමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහතා සහ උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා ද්‍රවිඩ...

සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් සහ තමිල්නාඩු මහ ඇමති එම්.කේ. ස්ටාලින් අතර සාකච්ඡාවක්

තමිල්නාඩු මහ ඇමති එම්.කේ. ස්ටාලින් සහ වතු ආශ්‍රිත අගමැතිගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්, ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ උප සභාපති සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් අතර සාකච්ඡාවක්...