සුඩානය

සුඩානයේ සටන් කරන කණ්ඩායම් දෙක ගිවිසුමකට අත්සන් කරයි

සුඩානයේ සටන් කරන කණ්ඩායම් දෙක සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය පවතින ප්‍රදේශවලට ආධාර කිරීමට ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති නමුත්...

සුඩානයෙන් ඉවත් වීමට කැමැත්ත පළ කළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 34 දෙනෙකුගෙන් 14 දෙනෙකු දිවයිනට

සුඩානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් 18දෙනෙකු එරටින් ඉවත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති...

සූඩාන හමුදාව සහ පැරා හමුදා කණ්ඩායමක් බලඅරගලයක – 27දෙනෙකු මිය ගොස් 200කට තුවාල

පසුගිය පැය 24 තුළ සූඩාන හමුදාව සහ තවත් පැරා හමුදා කණ්ඩායමක් අතර බලඅරගලයක් හේතුවෙන් මුළු රටම කැළඹීට ලක්ව ඇත. මේ...