සිරදඩුවම්

මුසාම්මිල්ට රු. ලක්ෂ 42ක් ලබා දීමේ චෝදනාවට මයෝන් මුස්තාෆාට මාස 6ක සිරදඩුවමක්

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වන මයෝන් මුස්තාෆා මහතාට කොළඹ මහාධිකරණය මාස 6ක සිරදඩුවම් නියම කළා. 2010 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වු...