සාමය

සාමය, සංහිඳියාව ගැන අත්දැකීම් ලබා ගන්න නියෝජිත කණ්ඩායමක් දකුණු අප්‍රිකාවට

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ සහ විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නියෝජිත කණ්ඩායමක් (21) දකුණු අප්‍රිකාව බලා පිටත්ව...

රටේ සාමය රකින්න ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහාය දෙන්න – ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා

රටේ සාමය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහාය ලබා දෙන්නැයි සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර...