සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්

ජාතික ගැටලූව විසඳා ගැනීමට සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් අත්‍යවශ්‍යයි; අපගේ පුර්ණ සහයෝගය – ආර්. සම්බන්දන්

ජාතික ගැටලූව විසඳා ගැනීමට නම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බිහිවීම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් එවැනි ආණ්ඩුවකට තම පක්ෂය පුර්ණ සහයෝගය දෙන බව දෙමළ...

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලිඛිත ආරාධනයක්

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් වෙනුවෙන් එක්වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලිඛිත ආරාධනයක් කර තිබෙි. ආර්ථික හා සමාජයීය...

මන්ත්‍රීවරුන් ජන අරගලය සම්බන්ධයෙන් සංවේදී වුනේ නෑ – ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේදී ජනතා මතය නියෝජනය වී නොමැති බවත්, මන්ත්‍රීවරුන් ජන අරගලය සම්බන්ධයෙන් සංවේදී නොවූ බවත් ශ්‍රී ලංකා...