සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය

ඉන්දියාවෙන් හෝ පාකිස්තානයෙන් බිත්තර ආනයනය කරොත් බිත්තරයක් රු.30 – 32ට විකුණන්න පුලුවන්

බිත්තර මිල අඛණ්ඩව ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් හෝ පාකිස්ථානයෙන් බිත්තර ආනයනය කළ යුතු බවත් එසේ නොවුනහොත් පාන් හැර...

පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 300ට අලෙවි කිරීමට සිදුවනවා – බේකරි හිමියන්

තිරිගු පිටි හිග වීම හේතුවෙන් බේකරි හිමියන් දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව සිටිනවා. මේ අනුව පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 300කට පමණ ඔවුන්ට අලෙවි...

ආණ්ඩුව තිරිගු පිටි සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවර නොගතහොත් ආහාර පෝලිමක්ද ඇති විය හැකි – සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන් සංගමය

තිරිගු පිටි මිල ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන ලෙස සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්. කේ. ජයවර්ධන මහතා පවසයි....