සටන

පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස දේශපාලන අරමුණු තිබුණා; සත්‍යය හෙළි වන තුරු සටන දිගටම කරනවා – අඟරදගුරු

පාස්කු ප්‍රහාරයේ සත්‍යය හෙළිදරවු කර වින්දිතයන්ට සාධාරණය ඉටු කරන තෙක් මේ වන විට අරඹා ඇති විරෝධතා දිගටම පවත්වන බව කොළඹ...