සංශෝධන

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධා වන චක්‍රලේඛ කඩිනමින් සංශෝධනයට

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධා වන චක්‍රලේඛ කඩිනමින් සංශෝධනය කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය. ජනාධිපති රනිල්...

එක රටක් එක නීතියක් කොමිෂන් වාර්තාව එන තුරු මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනතට සංශෝධන නෑ- ඇමැති මණ්ඩල තීරණයක්

මුස්ලිම් විවාහ පනතට සංශෝධන ගැන ඇමතිලා ගත් තීරණය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් සභාපතිත්වය දරන එක රටක් එක නීතියක් කොමිෂන් සභා වාර්තාව...

You may have missed