ෂී ජින්පින්

ෂී ජින්පින් 3වැනි වරටත් චීනයේ ජනාධිපති ධුරයට පත්කර ගනී

චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් තෙවැනි ධුර කාලයක් සඳහා ජනාධිපති ධුරයට පත්කර ගැනීම සිදුවිය. ඒ, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඒකමතික අනුමැතිය ඒ...

චීන ජනපතිගේ දේශපාලන චින්තනය එරට පාසල් විෂය මාලාවට එක්කෙරේ

චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් ගේ දේශපාලන චින්තනය එරට පාසල් විෂය මාලාවට එක් කිරීමට චීන අධ්‍යාපන බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. "ෂී...