ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්

පොහොට්ටුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 20කට වැඩි පිරිසකට දේශපාලනය එපා වෙයි

අරගලයෙන් පසු කලකිරුණු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 20 කට වැඩි පිරිසක් ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී නැවතත් තරඟ නොකිරීමට තීරණය...

දේපල අහිමි වූ මන්ත්‍රීවරුන් වන්දි මුදල කඩිනමින් ඉල්ලයි

අරගලකරුවන්ගේ ප්‍රහාර හේතුවෙන් නිවාස අහිමි වූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ වෙනුවෙන් වන්දි ලබා ගැනීම තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ හානිපූර්ණ...

මන්ත්‍රීවරුන්ට නිවාසවල නොමිලේ රැඳී සිටිය හැක්කේ ජූලි මාසය තෙක් පමණයි

අරගලකරුවන්ගේ ප්‍රහාර හේතුවෙන් නිවාස ඇතුලු දේපළ අහිමිවූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට බත්තරමුල්ල වියත්පුර නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ නිවාසවල නොමිලේ රැඳී...