ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

සැප්තැම්බර් මාසයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාව චමරි අතපත්තු – ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චමරි අතපත්තු සැප්තැම්බර් මාසයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාව ලෙස නම්කර තිබේ. ශ්‍රී...

කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඓතිහාසික ජයක්

ඉතිහාසයේ පළමුවරට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පරාජයට පත්කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ, (02) සංචාරක ශ්‍රී...

ICC එක්දින ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල චමරි අතපත්තු අංක එකට

නවතම අයි.සී.සී එක්දින ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පිතිකාරිණියන් අතර පළමු ස්ථානයට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චමරි අතපත්තු සමත්...