ශ්‍රී ලංකා – අයර්ලන්ත පළමු ටෙස්ට් තරගය

ශ්‍රී ලංකා පිල මෙරට ටෙස්ට් තරග ඉතිහාසයේ විශාලතම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරයි

සංචාරක අයර්ලන්ත පිල ඉනිමකින් සහ ලකුණු 280කින් පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකා පිල මෙරට ටෙස්ට් තරග ඉතිහාසයේ විශාලතම ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට...