වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කිරීමට අමාත්‍යංශ 15ක් ප්‍රමාණවත් – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

ලංකාව සදහා අමාත්‍යංශ පහළොවක් පමණක් ප්‍රමාණවත් බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පවසයි. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය මැයි 17 වනදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...

රටේ කටයුතු සිදුවන වන ආකාරය ගැන ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ පෙබරිවාරි මස ප්‍රතිපල අනුව රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ...

රටේ ආර්ථිකයේ දැඩි අවිනිශ්චිතතාවයක් හා අවිශ්වාසයක් ගොඩනගා ඇත – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවිනිශ්චිතතාවයක් හා අවිශ්වාසයක් ගොඩනගා ඇති බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ...