වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

රැකියා ස්ථානයේ සිදුවන ලිංගික හිංසනයන් ගැන වාර්තාවක් කම්කරු ඇමතිට

රැකියා ස්ථානයේ සිදුවන ලිංගික හිංසනයන් සම්බන්ධයෙන් Sexual Harassment at Workplace over coming barriers to justice නමින් වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය විසින්...

අරගලය පිළිබදව “වෙරිටේ රිසර්ච්” ආයතනයේ අලුත්ම සමීක්ෂණ අනාවරණය

2022 පැවති අරගලය මෙරට කිසිදු කෙනෙක්ට අමතක නොවන සිදුවීම් පෙළක්. මෙම අරගලයේදි මිනිසුන් අරමුණු කරගත් අභිලාශයන් ඉටු වෙලාද කියන එක...

ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කිරීමට අමාත්‍යංශ 15ක් ප්‍රමාණවත් – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

ලංකාව සදහා අමාත්‍යංශ පහළොවක් පමණක් ප්‍රමාණවත් බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පවසයි. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය මැයි 17 වනදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...