වෘත්තිකයන්

විවිධ වෘත්තිකයන් 6000ට වැඩි පිරිසක් රට හැර ගොස්; රට රැකියා සඳහා යෑම 136%කින් ඉහළට

ආර්ථික ප්‍රශ්න හේතුවෙන් වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුවන්, නීතිවේදීන්, ගණකාධිකාරිවරුන්, සරසවි ආචාර්යවරුන්(ආචාර්ය, මහාචාර්ය) ඇතුළු විවිධ වෘත්තිකයන් හයදහසකට වැඩි පිරිසක් පසුගිය වසර තුනක පමණ...

ප්‍රභූ පන්තියේ 80ක් කොරෝනාවට බිලි, ආසාදනයවූවන් 300කට ආසන්නයි, මැති ඇමැතිවරුන් සංඛ්‍යාව 27ක්

මේ රටේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් දේශපාලඥයන්, ප්‍රභූවරුන්, වෘත්තිකයන් කලාකරුවන් ඇතුළු මුල් පෙළේ කැපී පෙනුණු පුද්ගලයන් 80 කට ආසන්න පිරිසක් කොවිඩ් ආසාදනයවීමෙන්...