වියදම

විදුලි බිල නිසා ෆොටෝ කොපියක මිලත් රුපියල් 5කින් ඉහල දමයි – සමස්ත ලංකා කොමියුනිකේෂන් හිමියන්ගේ සංගමය

විදුලිබිල, කඩදාසි හා යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියා වියදම ආදිය ඉහළයාම හේතුවෙන් ඡායා පිටපතක (ෆොටෝ කොපි) මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ නැංවීමට සිදුවන...

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මාසික ආදායම ලක්ෂ 85යි; වියදම ලක්ෂ 1600ක්

මාසයකට ලක්ෂ 85ක ආදායමක් උපයන මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මාසික වියදම ලක්ෂ එක්දහස් හයසීයක් බව සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්...

අයවැය විවාදයේ දින 23ට පාර්ලිමේන්තුවේ වියදම කෝටි 80ක්

2022 අය වැය විවාද පැවැති කාලසීමාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා රුපියල් කෝටි 80කට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු...