විදේශිකයන්

ආගමන හා විගමන කාඩ්පත ජනවාරි 1වෙනිදා සිට මාර්ගගත ක්‍රමයට

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සහ පිටවෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ විදේශිකයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු ආගමන හා විගමන කාඩ්පත ලබන ජනවාරි 1 වෙනිදා...

ශ්‍රී ලංකාවේ සරණාගතයන් ලෙස විදේශිකයන් 912ක් – ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විවිධ හේතු මත විදේශිකයන් 912 දෙනකු සරණාගතයන් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 කාර්ය සාධන වාර්තාවේ...

මැලේරියාව යළි හිස එසවීමේ තර්ජනයක්

මැලේරියාව යළි හිස එසවීමේ තර්ජනයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි. මෙරටට පැමිණෙන විදේශිකයන්ගෙන් වසරකට මැලෙරියා රෝගීන් 50ක් පමණ හමුවුණ...

You may have missed