විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා

තුර්කි ඛේදවාචකයෙන් අහිමි වූ ජීවිත ගණන 5,000 ඉක්මවා යයි

සිරියානු දේශ සීමාවට ආසන්නව තුර්කියේ (06) සිදු වූ ප්‍රබල භූ කම්පනයෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 5,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. තුර්කි උප...