විජේ තනිකාචලම්

ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කැනඩා ඔන්ටාරියෝ ප්‍රාන්ත මැතිවරණයක් ජය ගනී

ඔන්ටාරියෝ හි 43 වැනි ව්‍යවස්ථාදායකයේ, ඩග් ෆෝර්ඩ්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රගතිශීලී කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය බහුතර බලයකින් ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට කටයුතු කරමින් සිටී. පැවති...