වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ

සිද්ධාලේප වෙද මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සිද්ධාලේප නිර්මාතෘ, වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ මහතා (2)වැනි දා උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත විය. කීර්තිමත් ව්‍යාපාරිකයකු වූ ඒ මහතා පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී...