වැරදිකරුවන්

රටේ නීතියක් හා නීතියට ඉඩක් නෑ; රටේ තිබෙන්නේ අවනීතිය, බලවත් අයගේ නීතිය – කොළඹ අගරදගුරුතුමන්

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ වරදකරුවන් ලෙස හඳුන්වා ඇති අය අදත් දේශපාලන කටයුතුවල නිරතවෙමින් හා පොලීසියේ තනතුරු දරමින් නිදහසේ ජීවත් වන...