වැඩ සහ නිදහස

වැඩ කිරීමේ අයිතිය හා නිදහස ඉල්ලා ඇෆ්ගන් හි කාන්තාවන් වීදි බසිති

තලෙයිබාන් සටන්කාමීන් බලයට පත්වී පළමු සංවත්සරය නිමිති කරගෙන (13)වැනි දා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවරට රැස් වූ කාන්තාවන් වැඩ කිරීමේ අයිතිය හා...