වැටලීම්

මෙම වසරේ මාස 11ක වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක් සහ රු. මි 350ක නඩු භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට

මෙම වසරේ මාස 11ක කාලසීමාව ඇතුළත කළ වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක සංඛ්‍යාවක් සහ රුපියල් මිලියන 350ක් ඉක්මවූ නඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට...

වැඩි මිලට සහ නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කරන්නන් සොයා වැටලීම්

උත්සව සමය වෙනුවෙන් (23)වැනි දා සිට දීපව්‍යාප්තව වැටලීම ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි. ඒ අනුව වැඩි මිලට...

ගතවූ මාස 15ක කාලය තුළදී STF සිදුකළ වැටලීම් 12,879කදී පුද්ගලයන් 13,774 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ගතවූ මාස 15ක කාලය තුළදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය රට පුරා සිදුකළ වැටලීම් 12,879කදී පුද්ගලයන් 13,774 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති...