ව්‍යාපාරිකයින්

මෙරට වෙළදපොලේ අළෙවි වන ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් සංඛ්‍යාව 80,000ක්, නිකුත් කරන්නේ 30,000 ක ප්‍රමාණයක්

තවදුරටත් වෙළදපොලේ දැඩි ගෑස් හිඟයක් පවතිනවා. ඒ, පාරිභෝගික ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ගෑස් වෙළදපොලට නිකුත් නොකිරීම හේතුවෙන්. පාරිභෝගිකයින් පවසන්නේ ගෘහස්ථ ගෑස්...

සංචරණ සීමා නිසා ගොවීන් රැගෙන ආ අස්වනු අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව දැඩි අපහසුතාවයක

සංචරණ සීමා පනවා තිබුණද, සිය අස්වනු අලෙවි කිරිමට රැගෙන යාමට ගොවීන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට බාධාවක් නැහැ. එහෙත්, දැන් සිදුව ඇත්තේ රැගෙන...

වෙළද අමාත්‍යවරයා ව්‍යාපාරිකයන් සමග නීති විරෝධී එකගතාවක; සීනි පාලන මිල 88යි. අඩුකල සහන මිල 99යි

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි. වෙළද අමාත්‍යවරයා විසින් භාණ්ඩ 27ක මිල පාලනය සදහා...