වත්කම්

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිතය තවදුරටත් පහළ යයි

  ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය සැප්තැම්බර් මාසයේ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1779ක්ව පැවති බවත් ඔක්තෝබර් මාසයේදී සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර්...

ඇමෙරිකාව සමග ද්විපාර්ශ්වික සබදතා සම්පූර්ණයෙන් අත්හරින බවට රුසියාවෙන් තර්ජන

රුසියාවේ වත්කම් තහනම් කිරීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කටයුතු කළහොත් දෙරට අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික සබදතා සම්පූර්ණයෙන් අත්හරින බවට රුසියාව තර්ජනය කර...

රටේ ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 20ක්, ඉන් 10% හෝ වත්කම් රටේ ඉතිරිව නෑ- හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ

රටේ ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 20ක් බවත් ඉන් සියයට 10ක් හෝ වත්කම් රටේ ඉතිරිව නැති බවත් හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ කියයි....