රේගුව

රු. බි 5ක පමණ වටිනා භාණ්ඩ වරාය පර්යන්තයේ හා ගුදම් තුළ සිරවෙලා

රේගුව රඳවාගත් රුපියල් බිලියන 5ක පමණ වටිනා භාණ්ඩ වරාය පර්යන්තයේ හා ගුදම් තුළ සිරවී තිබේ. මේ හේතුවෙන් වරාය අධිකාරියට මූල්‍යමය...

සුදු සීනි යැයි ආනයනය කළ රතු සීනි මෙට්‍රික්ටොන් 600ක් රේගු භාරයට

සුදු සීනි යැයි රේගුවට ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ රතු සීනි මෙට්‍රික්ටොන් 600ක් පෑලියගොඩ පිහිටි රේගුව ගබඩාවේදී (06) භාරයට ගැනීමට...

රුපියල් කෝටි 40කට අධික කිලෝ 22ක රන් ආභරණ සහ රන් කුඩු තොගයක් අත්අඩංගුවට

රුපියල් කෝටි 40ක අධික වටිනාකමින් යුත් කිලෝ 22ක් පමණ බර රන් ආභරණ සහ රන් කුඩු තොගයක් චෙන්නායි සිට පැමිණි මගීන්...

You may have missed