රුසියාවේ ජනාධිපති

යුක්‍රේනයේ ප්‍රදේශ හතරක් ඈඳා ගැනීමේ අවසන් පත්‍රිකාවලට පුටින් අත්සන් තබයි

රුසියාවේ ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් යුක්‍රේනයේ ප්‍රදේශ හතරක් ඈඳා ගැනීමේ අවසන් පත්‍රිකාවලටපුටින් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවට පිළිගන්නා...