Type to search

රජයට දැන් හදිසි නීතිය පනවා කරන්න පුළුවන් ඉටිගෙඩියක් නෑ; හැකිනම් කර පෙන්වන්න - රුවන්ගෙන් රජයට විවෘත අභියෝගයක්