රිට් පෙත්සම

හබරන අලි ඇතුන් 7 දෙනෙකු අභිරහස් ලෙස මියයාමට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් ඉල්ලයි

2019 වසරේ හබරන ප්‍රදේශයේදී අලි ඇතුන් හත් දෙනෙකු අභිරහස් ලෙස මියයාමට අදාළ රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයාට...

හිජාස් හිස්බුල්ලා අභියාචනාධිකරණයට ගොනු කළ රිට් පෙත්සම ඉල්ලා අස්කරගනී

රැඳවුම් නියෝග මත රදවා සිටින තමාව වහාම මුදාහරින්නැයි පොලිස්පතිවරයාට සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා...